AVA Assistans & Hemtjänst AB

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Reimersholmsgatan 8 BV

117 40 Reimersholme

Ring oss

073-676 73 34

Hållbarhet

Välkommen till Ava Assistans & Hemtjänst, ledande inom omsorg och välbefinnande på Reimersholme och Södermalm i Stockholm. Vi är stolta över att vara banbrytare inom hållbarhet, där vi strävar efter att inte bara erbjuda högkvalitativ hemtjänst och dagverksamhet utan också vara föregångare inom hållbara arbetsmetoder och miljövänliga åtgärder.

Vårt Hållbarhetsfokus

Cirkulära Materialinköp

Vi på Ava Assistans & Hemtjänst har placerat hållbarhet i kärnan av vår verksamhet och är engagerade i att minska vår miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande. Vårt mål är att vara en förebild för branschen genom att kontinuerligt driva på för nya innovativa lösningar för en mer hållbar framtid.

Vi strävar efter att vara pionjärer inom cirkularitet genom vårt materialinköp. Genom att välja produkter som är tillverkade med hållbara metoder och som är enkla att återvinna, minimerar vi avfall och främjar en hållbar konsumtion. Varje inköp är noggrant övervägt för att säkerställa att vi fortsätter att vara ledande inom hållbart företagande.

Hållbar Hemtjänst

Hållbar Dagverksamhet

Inom vår hemtjänst är hållbarhet en grundläggande princip. Vi har eliminerat behovet av biltransporter genom att uppmuntra vår personal att gå, cykla eller använda kollektivtrafik till våra kunders hem. Genom att noggrant planera våra personalscheman utifrån kundernas behov, säkerställer vi både effektivitet och minskad miljöpåverkan.

Vår unika metod förbättrar inte bara kvaliteten på vår tjänst, utan positionerar oss också som ledare inom hållbara arbetspraxis.

Inom vår dagverksamhet går vi längre än bara att erbjuda en miljövänlig service. Vi tar ständiga steg för att förnya och förbättra vår verksamhet med fokus på social hållbarhet. Vår strävan efter att erbjuda ekologiska måltider, levererade från närliggande restauranger, och att inreda våra lokaler med secondhandmöbler och husgeråd positionerar oss som föregångare inom hållbara affärsprinciper.

Tillsammans För En Hållbar Framtid

Vi är stolta över att vara en av de ledande aktörerna inom hållbarhet inom omsorgsbranschen och välkomnar våra kunder, partners och samhället att delta i vår resa mot en mer hållbar framtid. Genom att driva på för förändring och kontinuerligt söka efter nya innovativa lösningar, strävar vi efter att vara förebilder för branschen och bidra till en positiv förändring i samhället.