AVA Assistans & Hemtjänst AB

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Reimersholmsgatan 8 BV

117 40 Reimersholme

Ring oss

073-676 73 34

Personlig assistans

Genom personlig assistans kan vi erbjuda personligt utformat stöd för det barn eller den vuxen som på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.

Insatserna utformas efter den enskilda kundens behov och önskemål. Kundens hem är vår arbetsplats och vi har stor respekt för hens rätt till trygghet, integritet och möjlighet till självbestämmande.

Vi ser till att vi kan kommunicera med våra kunder på ett bra sätt, vid behov med hjälp av tolk eller andra kommunikationsmedel.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

AVA Assistans & Hemtjänst AB