VÅRA KUNDER ÄR NÖJDAST I STOCKHOLM

 

Vi finns sedan 10 år tillbaka på Reimersholme i Stockholm. 

Vi ingår i kundvalet för hemtjänst, boendestöd, avlösning och ledsagning i Stockholms Stad, och hemtjänst i Värmdö Kommun. Vi har Socialstyrelsens tillstånd för personlig assistans i hela landet.

Vi har erfaren, utbildad och lyhörd personal och vi har kollektivavtal med facket. 

All vår personal har genomgått en hjärt-och lungräddningskurs, och vi har även en hjärtstartare på kontoret. 

 

Vi ger trygghet och kontinuitet, inflytande och självbestämmande och gott bemötande. Vi utformar och utför de beviljade insatserna tillsammans med dig. Vi anpassar oss snabbt till de saker som du vill ska förändras eller till dina förändrade behov.

Vi far inte runt i bilar. Vi går, cyklar eller använder kollektivtrafiken. Det blir miljövänligare och vi kommer alltid i tid! 

Socialstyrelsen gjorde i år en enkätundersökning om vad de som har hemtjänst tycker om hjälpen de får.

Vi är glada och stolta över att alla, 100 procent, av våra kunder är mycket eller ganska nöjda med den hjälp vi ger, medan genomsnittet för Stockholm endast är 83 procent.


Varje år gör även Stockholms Stads biståndshandläggare en uppföljning av biståndsbeslut. Man frågar de äldre själva hur de upplever kvalitén på de insatser som görs.

Uppföljningen, som ställer lite andra frågor, bekräftar Socialstyrelsens enkätundersökning.

Ava är en av de bästa hemtjänsterna i staden! Framför allt är vi mycket bättre än genomsnittet när det gäller att komma i tid till kunden och att de är samma personer man får hjälp av.