VÅR VÄRDEGRUND 

Vi ska verka för att våra kunder får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Tillsammans med kunden bestämmer vi hur hjälpen ska utformas. 

Vi har respekt för kundens privatliv och personliga integritet.
Kunden ska kunna känna trygghet i att ha valt Ava som utförare.

Genom att vara flexibla ska vi snabbt kunna göra ändringar efter behov och önskemål. 

Vi ska alltid bemöta kunden på ett vänligt och empatiskt sätt och bidra till att skapa meningsfullhet och sammanhang i deras liv. 

Våra insatser ska vara av god kvalitet och anpassade till kundens önskemål och förutsättningar