AVA Assistans & Hemtjänst AB

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Reimersholmsgatan 8 BV

117 40 Reimersholme

Ring oss

073-676 73 34

Boendestöd

Med boendestöd vill vi stärka kundens förmåga att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv och utveckla sina färdigheter och intressen. Detta genom att vi uppmuntrar, aktiverar och motiverar till vardagliga aktiviteter.

Vi kan också hjälpa till vid sjukvårdsbesök, kontakter med myndigheter och hyresvärdar samt annat som är viktigt för att kunden ska kunna hantera sin vardag.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

AVA Assistans & Hemtjänst AB