AVA Assistans & Hemtjänst AB

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Reimersholmsgatan 8 BV

117 40 Reimersholme

Ring oss

073-676 73 34

Hemtjänst

Vi utför sedan 12 år tillbaka vård, omsorg och service i hemmet. Vårt kontor finns på Reimersholme och de flesta av våra kunder bor i Stockholms innerstad.
De utifrån biståndsbeslutet beviljade hemtjänstinsatserna (t ex hjälp med handling, måltider, leverans av matlådor, hygien, trygghetslarm, städ och tvätt) planeras tillsammans med kunden och utförs med fokus på kundens självbestämmande och integritet.

För att garantera god samordning av insatser, kontinuitet och trygghet arbetar vi med kontaktmannaskap, där varje kund har en särskild kontaktperson ibland personalen.

Vår personal inom hemtjänsten åker inte runt med bil i arbetet, utan går, cyklar eller använder kollektivtrafiken. Det är både miljövänligt och effektivt för att passa tider!

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Vad tycker kunderna om Ava Hemtjänst:

“Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en årlig enkätundersökning från Socialstyrelsen som riktar sig till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller bor på särskilt boende för äldre.

Ava Assistans & Hemtjänsts resultat för 2023:
Det framgår tydligt av enkätundersökningen att 100% av våra kunder känner en mycket hög grad av trygghet med att bo hemma med stöd av hemtjänst samt förtroende för personalen. Det upplevs vidare som lätt att komma i kontakt med vår personal.

En sak som inte mäts i enkäten är kontinuiteten i hjälpen, dvs antalet olika personal man som kund möter. Det har vi själva kunnat mäta och vi har mycket hög kontinuitet. Hos oss på Ava möter du färre personal än stadens median, oavsett hur stort ditt hjälpbehov är.

Vi är också lättillgängliga och flexibla. Ringer du och vill ändra tid för ett besök så ordnar vi det med kort varsel.

Det är ett förtroende att ge hemtjänst, och vi är glada över att kunna motsvara det förtroendet. Självklart finns det områden där vi kan och ska bli ännu bättre på, och detta är något vi arbetar på dagligen.

AVA Assistans & Hemtjänst AB