AVA Assistans & Hemtjänst AB

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Reimersholmsgatan 8 BV

117 40 Reimersholme

Ring oss

073-676 73 34

Avlösning och ledsagarservice

Avlösning är till för den som ger stöd och service till en anhörig eller närstående med funktionsnedsättning i hemmet.

Vår personal har erfarenhet av omsorgsarbete och kan avlasta en anhörigs sysslor när behovet finns. Både kund och anhörig får stöd och hjälp i samarbetet med oss.

Med ledsagarservice kan våra kunders deltagande i fritids- och kulturaktiviteter utanför hemmet underlättas. Det kan till exempel handla om att träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv, utöva sportaktiviteter eller annat som önskas. Vi hjälper till med att ta sig till de aktiviteter som väljs!

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

AVA Assistans & Hemtjänst AB