Vi är glada att kunna meddela att det nu går att läsa om vårt hållbarhetsarbete på vår hemsida. Här beskriver vi hur vi tänker och agerar kring hållbarhet inom vår verksamhet.

För oss på Ava Assistans & Hemtjänst är hållbarhet inte bara ett modeord utan något som genomsyrar hela vår verksamhet. Inom både vår hemtjänst och dagverksamhet arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan och främja en hållbar framtid.

Inom vår hemtjänst är hållbarhet en grundläggande princip. Vi har eliminerat behovet av biltransporter genom att uppmuntra vår personal att gå, cykla eller använda kollektivtrafik till våra kunders hem. Genom att noggrant planera våra personalscheman utifrån kundernas behov, säkerställer vi både effektivitet och minskad miljöpåverkan.

En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om inköp av material till vår verksamhet. Vi strävar efter att köpa mycket secondhand och fokuserar alltid på kvalitet. Genom att öka användningen av återanvända produkter främjar vi en cirkulär ekonomi och minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat, och vi strävar ständigt efter att förbättra och integrera hållbara metoder i alla aspekter av vår verksamhet. Vi är stolta över våra framsteg och fortsätter att arbeta hårt för en mer hållbar framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *