PERSONLIG ASSISTANS

Vi erbjuder personlig assistans för alla med funktionshinder, även barn.

Verksamheten utformas helt efter dina behov och vi lägger stor vikt vid respektfullt bemötande, kontinuitet och inflytande. Som kund hos oss får en kontaktperson knuten till dig, och har på så sätt möjlighet till direkt kontakt med oss som företag.

Ditt hem är vår arbetsplats och vi har en självklar respekt för dina krav på integritet. Vi ser till att vi kan kommunicera med dig på ett bra sätt, vid behov med hjälp av tolk eller andra kommunikationsmedel.