OM OSS

Vi ingår i kundvalet för hemtjänst, boendestöd, avlösning och ledsagning i hela Stockholms Stad. Vi har Socialstyrelsens tillstånd för personlig assistans i hela landet.

Våra mål är trygghet och kontinuitet, inflytande och självbestämmande, respekt, integritet och gott bemötande.

Vi anpassar oss snabbt till de saker som du vill ska förändras eller till dina förändrade behov.

Enligt Stockholms Stads brukarundersökningar för 2014- och 2015 är vi bland de allra bästa verksamheterna i staden.

Vi utformar och utför de beviljade insatserna tillsammans med dig. Vi har erfaren, utbildad och lyhörd personal. 

Vi är verksamma i Stockholm Stad och Värmdö