Senior alert

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Senior alert är ett av Sveriges cirka 100 nationella kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus.

https://www.senioralert.se/

Utvalda nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *