En växande folksjukdom

AVA Assistans & Hemtjänst AB

Närmare 47 miljoner människor i världen har en demenssjukdom – var tredje sekund insjuknar en person. Ta del av mer siffror om en av de snabbast växande folksjukdomarna.

https://demenscentrum.se/

Utvalda nyheter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *