HEMTJÄNST

Vi utför sedan 10 år tillbaka vård, omsorg och service i hemmet. Våra kunder finns främst i Stockholms innerstad och i Värmdö Kommun. Vårt kontor finns på Reimersholme.

 

Flexibilitet, kontinuitet och självbestämmande är grunden i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid respektfullt bemötande och ditt eget inflytande. Utifrån biståndsbeslutet är du själv med och utformar hur du vill ha din omsorg. 


Vi satsar på att ge våra kunder inflytande över när och hur vi ska ge vår hjälp. Vår personal ska ha god tid hos kunden och komma i tid, samt meddela när förändringar uppstår. Detta har givit stort utslag i Socialstyrelsens årliga enkät.

SOCIALSTYRELSENS ENKÄT FÖR 2019

Varje år gör Socialstyrelsen en enkätundersökning om vad de som har hemtjänst tycker om hjälpen de får. Nu finns resultatet för 2019.

Vi på Ava är mycket glada och stolta över att alla, 100 procent, av våra kunder är mycket eller ganska nöjda med den hjälp vi ger, medan genomsnittet för Stockholm endast är 83 procent. Vår personal får särskilt bra betyg när det gäller deras bemötande, och kunder känner förtroende för och är trygga med dem.

Som det framgår av tabellen har vi ett mycket bättre resultat än genomsnittet i både landet och länet. 

Vi är en av de bästa hemtjänstutförarna i Stockholm!

Våra kunder är också trygga och känner att de har lätt att få kontakt med oss.

En sak som inte mäts i enkäten är kontinuiteten i hjälpen, dvs antalet olika personal man som kund möter. Det har vi själva kunnat mäta och vi har mycket hög kontinuitet. Du behöver bara möta en till tre olika personal beroende på hur stort ditt hjälpbehov är.


Vi är också lättillgängliga och flexibla. Ringer du och vill ändra tid för ett besök så ordnar vi det med kort varsel.

Det är ett förtroende att ge hemtjänst, och vi är glada över att kunna motsvara det förtroendet. Självklart finns det områden där vi kan och ska bli ännu bättre på, och detta är något vi arbetar på dagligen.