BOENDESTÖD

Med boendestöd vill vi stärka kundens förmåga att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv och utveckla sina färdigheter och intressen. 

Detta genom att vi uppmuntrar, aktiverar och motiverar till vardagliga aktiviteter.

Vi hjälper till med myndighetskontakter, sjukvårdsbesök, hyresvärdar och andra som är viktiga för att kunden ska kunna hantera sin vardag.