HEMTJÄNST

Vi bedriver behovsanpassad vård, omsorg och service i hemmet.

Flexibilitet och självbestämmande är grunden i vår verksamhet. 

Vi lägger stor vikt vid respektfullt bemötande, kontinuitet och ditt eget inflytande. Utifrån biståndsbeslutet är du själv med och utformar hur du vill ha din omsorg. 

Vi vill genom olika aktiviteter hjälpa till att motverka social, kulturell och språklig isolering genom dagverksamhet och olika sociala aktiviteter. 

Vi stödjer och hjälper till med att komma i kontakt med myndigheter och med sjukvården