BOENDESTÖD

Med boendestöd vill vi stärka kundens förmåga att utifrån sina förutsättningar leva ett självständigt liv och utveckla sina färdigheter och intressen. Detta genom att vi uppmuntrar, aktiverar och motiverar till vardagliga aktiviteter.

Vi ser alltid till att ha personal som talar kundens språk och är förtrogen med dennes/dennas kultur och traditioner.

Vi hjälper till med myndighetskontakter, sjukvårdsbesök, hyresvärdar och andra som är viktiga för att kunden ska kunna hantera sin vardag.

Vid behov kompletterar vi därför boendestödjaren med personal särskilt kvalificerade för detta