AVLÖSNING OCH LEDSAGARSERVICE 

Avlösning är till för dig som ger stöd och service till en anhörig eller närstående i hemmet. 

Vår personal har erfarenhet av omsorgsarbete och avlastar dina sysslor när behovet finns. Både du och din anhörig får stöd och hjälp i samarbetet med oss.

Ledsagarservice underlättar deltagande i fritids- och kulturaktiviteter. Exempelvis träffa vänner, deltaga i kultur- och föreningsliv, utöva sportaktiviteter och annat som Du önskar. Detta innebär att vi hjälper dig med att ta dig till de aktiviteter du väljer.